შპს „ავტოექსპერტიზა“ ბაზარზე ოპერირებს 2009 წლიდან და მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალების შესწავლა, შესაცვლელი, აღსადგენი დეტალების განსაზღვრა, მათი დაზიანების გამომწვევი მიზეზების გამოვლენა და შეკეთების  მიზნით გასაწევი ხარჯების განსაზღვრა, რაც შემდგომში წარმოდგენილია დეფექტური აქტის სახით.

სავალი
ნაწილის შეკეთება

სავალი ნაწილის დიაგნოსტიკა
საყრდენი დისკის გაჩარხვა
ავტომობილის თვლების გეომეტრიის გასწორება ,,რაზვალი“
სავალი ნაწილის შეცვლა-აღდგენა
საჭის მექანიზმის აღდგენა
წინა მაშუქი ფარების ლინზით გასწორება
სამუხრუჭე სისტემის გამართვა
ვულკანიზაცია-ბალანსირება

დაშლა
აწყობის სერვისი

ინტერიერის დაშლა-აწყობა
ექსტერიერის დაშლა-აწყობა
ავტომობილის სრულად დაშლა-აწყობა
საქარე მინის შეცვლა
ღრუბლების საშუალებით ხმაურის აღმოფხვრა

სათუნუქე
სამუშაოები

დაზიანებული და დეფორმირებული მანქანის ნაწილების აღდგენა, გასწორება, შედუღება..
ავტომობილის მზიდი ძარის წერტილოვანი შედუღება
დეფორმირებული ნაწილების ცივად გასწორება(შეღებვის გარეშე)
ნებისმიერი სირთულის სათუნუქე სამუშაოები (დაზიანებების გამოსწორება და მანქანის ქარხნულ იერზე მოყვანა)

სარობოტე
სამუშაოები

მოიცავს მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების, ავტობუსების, სამშენებლო და სპეცტექნიკის დიაგნოსტირებასა და შეკეთებას სპეციალური, ავტორიზებული პროგრამების მეშვეობით. სისტემატური კვალიფიციური ტექნიკური მომსახურება უზრუნველყოფს ავტომობილის საიმედოობას და უსაფრთხოებას.

საპლასმასე
სამუშაოები

მოიცავს მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების, ავტობუსების, სამშენებლო და სპეცტექნიკის დიაგნოსტირებასა და შეკეთებას სპეციალური, ავტორიზებული პროგრამების მეშვეობით. სისტემატური კვალიფიციური ტექნიკური მომსახურება უზრუნველყოფს ავტომობილის საიმედოობას და უსაფრთხოებას.

სამღებრო
სამუშაოები

საღებავის მოხსნა
შესაღები ზედაპირის დამუშავება
საღებავის კომპიუტერული შეზავება
ავტომობილის ღებვა საშრობ ღუმელში
ავტომობილის მშრალად დამუშავება
ავტომობილის ქვემოდან დამუშავება-შეღებვა

პოლირება

ფარების პოლირება
ფარებზე მუქი ფირის დაკვრა
ფარებზე უფერო ფირის დაკვრა
მინების დამუქება
სალონის დეტალების დაკარბონება

ზეთების
სერვისი

ზეთის შეცვლა ძრავში
ზეთის შეცვლა გადაცემათა კოლოფში
ზეთის შეცვლა ჰიდრავლიკის სისტემაში
ფილტრის შეცვლა

ელეტროობა

კომპიუტერული დიაგნოსტიკა
კონდიციონერის ფრეონით დატუმბვა
ელექტრო სადენების აღდგენა
ამძრავის (სტარტერის) აღდგენა
კომპიუტერული პროგრამირება
გენერატორის აღდგენა
ჩიპიანი გასაღების აღდგენა
ელექტრო ბლოკების პროგრამირება-აღდგენა
საჭის შლეიფის აღდგენა
სიგნალიზაციის მონტაჟი

კომპიუტერული
დიაგნოსტიკა

ნებისმიერი მანქანის დიაგნოსტიკას
იმობალაიზერების დაპროგრამებას
ჩეკების ჩაქრობას (არამარტო ჩაქრობას, არამედ შეკეთებასაც)
დამწვარი მიკროსქემების აღდგენა
მანქანის, კარობკის კომპიუტერების შეკეთება
ნავიგაციის სისტემის დაყენება, შეკეთება